Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


O programie

Program wystawienniczy Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, zainicjowany w kwietniu 2004 roku i kontynuowany do dziś.

Skupia się on na prezentacji najważniejszych i zarazem najciekawszych nurtów sztuki współczesnej. Jego misją jest wspieranie rozwoju i promocja interdyscyplinarnego, żywego dialogu pomiędzy artystami, krytykami sztuki, naukowcami oraz szeroką publicznością.

Program Art Stations Foundation jest zainspirowany zbiorami z prywatnej Kolekcji Grażyny Kulczyk, a jego istotna część oparta jest na innowacyjnych zestawieniach sztuki współczesnej (zarówno międzynarodowej, jak i polskiej), ilustrujących najnowsze trendy oraz poszukiwania estetyczno-teoretyczne.

Formuła ekspozycji dzieł w przestrzeniach galerii Art Stations oparta jest na odważnej promocji sztuki współczesnej, przełamującej wszelkie stereotypy, zwłaszcza w dziedzinie jej odbioru. Stąd też Art Stations Foundation aktywnie wspiera nowe, śmiałe, otwarte strategie kuratorskie i uznaje je za ważną część swej działalności.

Ambicją Art Stations jest bowiem ciągle wzbogacanie pulsującego artystycznym życiem centrum Starego Browaru, umożliwianie spotkań oraz bezpośrednich konfrontacji publiczności z pracami wielu wybitnych twórców polskich i międzynarodowych. Realizację tego zamysłu umożliwia także rola Art Stations jako animatora sztuki w przestrzeni publicznej i handlowej Starego Browaru czego przykładem jest prezentacja wielkoformatowych rzeźb i instalacji poza budynkiem galeryjnym. Bezpośrednie nawiązanie dialogu z szerokim gronem widzów – miłośników sztuki oraz misja krzewienia wiedzy na temat sztuki współczesnej – to jeden z głównych elementów programu wystawienniczego Art Stations Foundation.

Każdej wystawie towarzyszy także bogaty program edukacyjny, na który składają się oprowadzania, warsztaty dla dzieci, spotkania dla seniorów wykłady oraz pokazy filmowe.