Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


SOLO PROJEKT PLUS 2019

spp

solo projekt plus 2019

15 lat programu Stary Browar Nowy Taniec!

SOLO PROJEKT PLUS 2019

W 2006 roku fundacja Art Stations Foundation zainicjowała pierwszy w Polsce program rezydencyjny SOLO PROJEKT, którego misją stało się wspieranie polskich twórców tańca w poszukiwaniach własnego, indywidualnego języka artystycznego. Program przeznaczony jest dla artystów u progu choreograficznej kariery, których zainteresowania wychodzą poza tradycyjnie rozumiany „teatr tańca”, a szczególny nacisk położony tu został, zgodnie z ideą całego programu Stary Browar Nowy Taniec, na proces twórczy i artystyczny eksperyment z nadzieją na podjęcie przez rezydentów próby namysłu i dyskusji nad sztuką choreografii oraz/i poszukiwania dlań nowych środków scenicznej ekspresji. Mottem programu stały się słowa angielskiego choreografa Jonathana Burrowsa, według którego do stworzenia tańca potrzebna jest „przede wszystkim głowa”, zachęcające młodych twórców do podejmowania artystycznego ryzyka i skupienia się na refleksji i (auto)refleksji oraz poszukiwaniach formalnych i cielesnych.

Opiekę artystyczną nad uczestnikami programu SOLO PROJEKT PLUS w roku 2019 sprawować będzie serbska choreografka Dalija Aćin Thelander.

dalija acin thelander sm

Dalija Aćin Thelander (Serbia) zajmuje się sztuką performatywną jako choreografka, twórczyni teatralna i animatorka kultury. Jej prace prezentowane były podczas wielu międzynarodowych festiwali, takich jak ImPulsTanz, Tanz im August, Les Particules, Perforations czy BITEF. W 2008 r. otrzymała pierwszą w historii Prix Jardin d’Europe za spektakl „Handle with great care” pokazywany podczas programu 8:tension na ImPulsTanz Festival w Wiedniu. Dąży do wzbogacenia koncepcji choreografii jako rozszerzonego ćwiczenia i skupia się na partycypacyjnej roli widzów, czego mogliśmy doświadczyć również w Poznaniu w ramach festiwalu Malta w 2013r.

Od kilku lat Dalija angażuje się w intensywne badania nad tańcem współczesnym dla dzieci i niemowląt i jest jedna z wiodących artystek tego nurtu w Europie. Jej spektakle dla najmłodszych były wielokrotnie nagradzane i pokazywane zarówno w Europie jak i w Azji (Japonia, Korea, Chiny, Indie). W Polsce mogliśmy podziwiać i doświadczać z dziećmi jej „Baby Space” dla najnajów oraz stworzonego razem z Keren Levi spektaklu „Up Side Down” – obu wyprodukowanych przez Art Stations Foundation. Dalija prowadziła także zajęcia z choreografii dla najmłodszych dedykowane polskim artystom oraz konsultowała artystycznie spektakl „Dookoła” Hanki Kaneckiej i Aleksandry Bożek-Muszyńskiej.

Dalija jest współzałożycielką i koordynatorką „Station, Service for Contemporary Dance” w Belgradzie oraz współzałożycielką Nomad Dance Academy, w ramach której była kuratorką i producentką licznych programów i produkcji. Jest również współtwórcą i jednym z kuratorów festiwalu sztuk performatywnych Kondenz w Belgradzie. Pracowała z wieloma reżyserami teatralnymi i zdobyła liczne nagrody za choreografie dla teatru dramatycznego. Od 2012 r. mieszka w Sztokholmie, gdzie pracuje jako artystka niezależna. W 2015 roku Dalija była opiekunem artystycznym programu Solo Projekt Plus – pod jej okiem powstały sola TOTAL Pawła Sakowicza oraz PARTYTURA Agnieszki Kryst. W ramach Alternatywnej Akademii Tańca 2018 Dalija dzieliła się swoja metodą rozpracowywania strategii choreograficznych dla przygotowania procesu twórczego spekaklu.