Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


21.04.2017 - 14.05.2017
Stary Browar / Słodownia
Platform East CYKL PREZENTACJI

21.04,  19:00
Studio Słodownia +3

Andrew Morrish
„Oh Well” Część 18
(w języku angielskim)

22.04,  19:00
Słodownia +2

Rosalind Crisp
"Back to Bone"

23.04,  19:00
Słodownia +2

Rosalind Crisp
"Back to Bone"

13.05, 19:00
Studio Słodownia +3
DOUBLE BILL
Andrew Morrish
„Oh Well” Część 19
(w języku angielskim)

Rosalind Crisp & Bo Wiget
„Crisp & Wiget”

14.05, 19:00
Studio Słodownia +3
DOUBLE BILL

Andrew Morrish
„Oh Well” Część 20
(w języku angielskim)

Rosalind Crisp & Bo Wiget
„Crisp & Wiget”

Platform East to zainicjowana przez Rosalind Crisp (omeodance.com ) platforma międzynawowej wymiany artystycznej z tanecznym środowiskiem Berlina i krajów Europy Środkowowschodniej. Program ma na celu rozwijanie ucieleśnionej świadomości z nadzieja na pogłębiony jej wpływ na taneczną praktykę i refleksję. W ramach programu między jesienią 2016 a jesienią 2017 zaplanowane zostały prezentacje spektakli, twórcze rezydencje i choreograficzne laboratoria oraz seminaria. Różnorodne działania w wielu miejscach naszego regionu są możliwe dzięki budowanym od dłuższego czasu relacjom miedzy artystami. W projekcie udział biorą twórcy i instytucje z Berlina, Zagrzebia, Ljubljany, Poznania i wschodniej Finlandii.

Platform East afirmuje artystyczny dialog jako najbardziej etyczny z wszystkich sposobów prowadzenia wymiany kulturalnej; będąc w pełni świadomym wciąż zmieniających się warunków twórczego procesu, w centrum uwagi Platform East znajdują się przede wszystkim artyści.

Rosalind Crisp photo Edita Sentic SM

Inicjatorami programu są Rosalind Crisp, Bo Wiget, Andrew Morrish, Helen Herbertson, Ben Cobham, Marco Wehrspann. Partnerskie instutucje: Tanzfabrik Berlin, Regional Dance Centre of Eastern Finland (ITAK), Art Stations Foundation Poznan/Polska, Culture of Change Zagreb/ Chorwacja, Nomad Institute Ljubljana /Słowenia.

Operatorem programu jest Omeo Dance Inc. Australia wspierana przez rząd Australii / Ministry for the Arts’ Catalyst—Australian Arts and Culture Fund.

LOGO CatalystLOGO Aust Council