Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


28.08.2014
19:00
Studio Slodownia +3

free entry

Petra Tejnorová / Jaro Viňarský Improvised performative research in progress presentation IDENTITY.MOVE! open sharing

Post-residency sharing is a part of Identity.Move! project.
For more information browse International networks or visit identitymove.eu

Logotyp Identity Move

This presentation is a kind and open invitation to actively participation on ongoing artistic creative research of Petra Tejnorova and Jaro Vinarsky towards the topic of Identity. Both, participants and Jaro with Petra become performers as well as witnesses during this improvised performative presentation. Together they explore Identity through simple practices and tasks which don't require any special skills of any kind. Presentation will be then followed by open discussion during which we are open to answer all questions which may arise during the evening of shared creative experience.

Identity Move Jaro Viniarsky

Jaro Viňarský was born in 1978 in Slovakia. He studied Choreography of Ballet at the Academy of Performing Arts in Bratislava, Slovakia and Choreography at the Academy of Performing Arts in Prague, Czech Republic.  Since 1998 he has collaborated as a dancer and performer, as well as choreographer with various artists from Slovakia and from abroad (e.g. making a dance movie) as well as with the Grotowski Institute in Poland. He also gives dance workshops, mainly to non-professional dancers. Jaro received several awards including the 2nd award of the Jarmila Jeřábková Award in Prague in 2001 and 2003 for Sorton and Tea Never Brewed, respectively. In 2004 he received The Audience Award at the Czech Dance Platform and the Award of Sazka for “Discovery in Dance” in 2006, both for his work The Last Step Before. In 2011 Jaro founded a non-profit organization SKOK! working for the development of contemporary dance and physical theatre in Slovakia. The themes of the workshops that he did in collaboration with other artists included group work, partnering, dance and space, dance and its dynamics, form and content in movement, dance and circus in performance, Alexander and Feldenkrais technique, movement and voice, Merce Cunningham – composition techniques, improvisation and composition, light design in dance performances.
In his last two pieces, Jaro was exploring identity and the human body. In the 2013 duet dance performance XIRA he asks the question „If your awareness can be visualised as a spectrum from an internal or private consciousness to an external spatially expansive consciousness, where are the possibilities to form relationships to others?” For him, XIRA is “a moment in the complex memory register, shared by two people, brought back to reexamine the corporeality of their first meeting, a documentation of an uncommon intimacy, the identity of a human being who has not been gendered by society”. His 2012 physical performance, ANIMALINSIDE, explores “body language painting called forth by the apocalyptic battle with memory thoughts ideas and imaginations on human kind on power on God on senses on beauty on dreaming on love wolves and other animal forms inside us the howling in bodies in the space of cruel time. Physical images from fine arts and a textual world of the unspeakable emotional states of mind languages and bodies pushed over the borders of their own comprehension the game of arresting the audience's nervous system.”
Last year Jaro received The Bessies 2013, The New York Dance and Performance Awards in category Outstanding Performance in Pavel Zustiak Palissimo’s Bastard at La MaMa Moves! Dance Festival. "A coiled bolt of energy capable of captivating stillness and explosive physicality, he made every moment harrowing, sharp and urgent."
www.facebook.com/tejnorovaspring

Identity Move Petra Tejnorova

Petra Tejnorová urodziła się w 1984 r. Zajmuje się reżyserią teatralną i prowadzi czeską kreatywną grupę interdyscyplinarną Sergeant Tejnorová & the Commando (znaną wcześniej również jako Tejnorová & the Company – www.sgt.tejnorova.com). Studiowała reżyserię teatru alternatywnego i teatru lalek na Akademii Sztuk Performatywnych w Pradze (KALD DAMU), gdzie obecnie wykłada i odbywa studia doktoranckie. Od 2006 r. wyreżyserowała wiele sztuk w różnych teatrach przede wszystkim w Pradze. Są to m.in. „The Sufferings of Prince Sternenhoch”, za którą została nagrodzona, „Hole in the Wall”, „Titus Andronicus_The Flight of a Fly” oraz czesko-polski projekt „Memory of Landscape and Lanscape of Memory”, a także „Personal Anamnesis”. W swoich oryginalnych produkcjach podkreśla pracę zespołową, metody opracowywania oraz procesualność, postrzegając spektakl jako zdarzenie wyjątkowe. Pracując z tekstem Tejnorová dąży do poluzowania struktur dramatycznych korzystając z kompozycji niefabularnych, takich jak montaż czy kolaż. Interesują ją również tzw. teksty otwarte, które w oryginale nie są tekstami dramatycznymi. Współpracowała z Teatrem Narodowym Scena Nowa, Teatrem Dejvicke, Teatrem Archa, Teatrem Minor, Alfa, Ponec, Alfred ve Dvoře, Roxy/Nod i Disk. W 2013 r. pracowała nad spektaklami „Edge” i „John Sinclair on Air”. Na jej stronie internetowej „Edge” opisany jest jako „międzynarodowy spektakl badający życie osób po pięćdziesiątce, które pracowały w teatrze w różnych zawodach i rolach. Przedstawienie poddaje formalnej analizie i jednocześnie zamazuje najmniej zbadany obszar znajdujący się na granicy języka teatru i języka tańca. Przekracza granicę pomiędzy „dokumentalnym” stylem narracji opartej na prawdziwych historiach uczestników a mocno stylizowaną formą teatralną”. W projekcie „Jižák, City of Dreams”, zrealizowanym we współpracy z młodzieżą z praskiej dzielnicy Jižní Město, Tejnorová zadaje następujące pytania: „Jak nastolatki widzą przyszłość dzielnicy Jižní Město i swoją w niej rolę? Co można zmienić w obrębie tej przestrzeni? Jaka jest przyszłość nastolatków na peryferiach i jaka jest przyszłość Jižáka – terenu niezbadanego?”. Interaktywna produkcja Tejnorovej z 2012 r. pt. „LIFEshow” “ukazuje nowe możliwości łączenia języka teatru z nowoczesną technologią. Projekt skupia się na znalezieniu granicy pomiędzy aktorami i performerami, między odgrywaniem roli a byciem sobą. Bada granicę pomiędzy rzeczywistością a spektaklem, pomiędzy dokumentalnością a graniem, prawdą a kłamstwem”. Od 2006 r. Tejnorová uczestniczy w licznych warsztatach. Jej produkcje i projekty autorskie były prezentowane na kilku prestiżowych festiwalach za granicą (w Polsce, w Słowacji, we Włoszech, na Węgrzech, w Szwecji, w Portugalii i w Wielkiej Brytanii), gdzie zostały docenione przez widzów i krytyków. Poza reżyserowaniem i tworzeniem projektów autorskich, wydała również dwie publikacje: antologię „Memory of Landscape – Landscape of Memory: the Perception Shape Depends on the Viewpoint” oraz „Ias On Me De A (Myth, Material, Discourse, Dialogue)”. Jest również autorką licznych tekstów publikowanych m.in. w czasopiśmie „Amatérská scéna”. Była członkiem jury podczas Festiwalu Teatrów Lalek w Chrudimiu oraz Regionalnego Festiwalu Teatrów Lalek w Pilźnie. Jest laureatką licznych nagród, w tym Nagrody Josefa Hlávki przyznawanej najzdolniejszym studentom i absolwentom praskich uczelni oraz Nagrody Dziekana Wydziału Teatralnego Akademii Sztuk Performatywnych w Pradze (2009). W 2008 r. nominowana była do Nagrody Alfreda Radoka w kategorii talent.
www.facebook.com/tejnorovaspring

With the support of the Culture Programme of the European Union

IDENTITY MOVE stopka